arteria
Vena
Limfàtics
Laboratori vascular

Clínica  Sagrada FamíliaL'Angiologia Cirurgia Vascular i Endovascular és una disciplina medicoquirúrgica dedicada a la profilaxis, diagnòstic i tractament de les malalties vasculars, arterials, venoses i limfàtiques.
Clínica Sagrada Família és on tenim centralitzada la nostra activitat assistencial.
En l'actualitat, la clínica té tots els serveis i dotacions necessàries per realitzar una bona praxi mèdica.

Dr. Miquel Cardona Fontanet

1977
Llicenciat a la Universitat de Barcelona.
1979 Estada a Infermerie Protestante - Lyon França.
1981 Especialitat en Angiologia i Cirurgia Vascular.
1981-1990 Metge Adjunt i posteriorment Cap de Secció del Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Creu Roja Barcelona.
1984 Estada a Mayo Clinic- Rochester Minnesota USA.
1991 Màster en Gestió i Direcció per a Caps de Servei Assistencials a EADA.
1990-2009 Cap de Servei a l’Hospital Creu Roja de Barcelona (posteriorment Hospital Dos de Maig).
Des de 2010 Cap de Servei a l’Hospital Sant Joan Despí “Moisès Broggi”.