Qui som?
arteria
vena
Limfatics
Laboratori cvascular
On som?

VenaVena

Varius o varices
Són venes superficials dilatades, tortuoses i que tenen un sentit anòmal del flux sanguini, degut principalment a un problema congènit (fallada valvular) des d'un punt anomenat punt de fuita. Inicialment ocasionen un problema estètic però al llarg del temps poden avançar cap a graus més severs com edema (cames inflades), trastorns cutanis (taques a les cames, turmell), flebitis (formació d'un coàgul dins de la vena), sagnats i fins i tot úlceres cròniques. Tenim al nostre abast diferents mètodes per eliminar-les; El tractament bàsicament consisteix a tancar per algun mètode el punt de fuita i l'eliminació de les dilatacions visibles.
Tots els tractaments que fem són ambulatoris, sense ingrés, amb tècniques de cirurgia mínimament invasiva i precisant d’un mapatge previ amb ecodoppler.
Radio freqüència. El tractament endovascular de les varius mitjançant radiofreqüència, és una tècnica menys agressiva que la tradicional cirurgia, aquest tractament ja s'utilitza a França des de 1998 i a Espanya la seva experiència data de 2004.
D'acord amb els estudis realitzats, és menys invasiu, té menys efectes secundaris i sembla tant o més eficaç que els altres.
Làser endovenós. Endolàser és un mètode de tractament per les venes varicoses. És una alternativa a la cirurgia i utilitza energia de làser de díode.
Micro-escuma és l'aplicació en forma d'injecció eco guiada o no d'un agent esclerosant dins de la variu per inutilitzar-la de forma química i aconseguir així el seu tancament permanent. Utilitzem agulles molt fines que no provoquen cap dolor.
CHIVA. Cura Hemodinàmica de la Insuficiència Venosa Ambulatòria, és un mètode quirúrgic molt estès per tractar varius, consisteix en reconduir el flux i canviar les pressions dins de les venes varicoses; precisa d’un mapatge previ amb ecodoppler i es combina habitualment amb miniflebectomies.
Miniflebectomia. És una tècnica quirúrgica mínimament invasiva que mitjançant microincisions, extirpem varius, gairebé no deixa cicatriu postoperatòria. Associem aquesta tècnica habitualment a alguna de les anteriors.

Aranyes vasculars, venes varicoses, capil·lars o telangièctasi
Són venes i / o capil·lars intradèrmics de petit diàmetre, molt freqüents i que bàsicament ocasionen un trastorn estètic.
Per eliminar-les utilitzem distints mètodes, tots ells de manera ambulatòria i sense dolor.
Micro esclerosi. Injecció d'un agent esclerosant (líquid o escuma) amb ajuda del eco o no.
Làser per-cutani. Utilitza energia de làser de díode.

Veure més...