Qui som?
arteria
Vena
Limfatics
Laboratori cvascular
On som?

Limfàtics - altres

El sistema limfàtic està constituït pels vasos limfàtics i pels ganglis limfàtics. El líquid que conté es denomina limfa. Els vasos limfàtics són cecs, és a dir no tenen sortida. Per les seves parets absorbeixen part del líquid intersticial i ho condueixen als vasos sanguinis.
El sistema limfàtic realitza tres funcions:

  1. Retornar a la sang una gran part del plasma que, a causa de la pressió, ha sortit dels capil·lars sanguinis.
  2. En el tub digestiu: Transportar els greixos absorbits a l'intestí, evitant així que arribin massa concentrats al cor.
  3. Produir anticossos. Als ganglis limfàtics es generen limfòcits, els quals produeixen anticossos. Els principals ganglis limfàtics es troben al coll, aixelles i engonals.

Limfoedema o limfedema
Edema crònic, unilateral o bilateral, de les extremitats però també d'altres regions, degut a l'acumulament de líquid, ric en proteïnes, a l'espai intersticial, com a resultat d'alteracions congènites (limfoedema primari) o adquirides (limfoedema secundari) dels vasos limfàtics. Pot evolucionar cap a l'organització fibròtica i l'elefantiasi. És un edema blanc, dur i elàstic, que no deixa fòvea (sot o depressió petita que deixa la pressió del dit damunt dels teixits edematosos) i no millora massa amb l'elevació del membre afectat.
S'ha de diferencià de la insuficiència venosa crònica, que presenta pigmentació, dermatitis d'estasis i varicositats superficials.

cel·lulitisCel·lulitis
És una infecció del teixit cel·lular subcutani o teixit greixós que tenim entre la pell i els plans musculars. Els símptomes son febre, edema i eritema (vermelló) de la pell. S'ha de buscar una porta d'entrada microbiana i s'ha de fe el diagnòstic diferencial amb la trombosi venosa per un especialista.
Es troba molt estès l'ús d'aquest mot per indicar l'acumulació més abundant de grassa subcutània a certes parts del cos i que comportant un trastorn habitualment estètic.

Veure més...