Qui som?
arteria
vena
Limfatics
Laboratori cvascular
On som?

Vena (continuació)

venaCames inquietes
És un síndrome relativament freqüent que engloba molèsties a les cames, sobretot en repòs i al cap vespre, obliga a bellugar-les, relaxar-les, fer canvis sovint de posició, provoquen neguit i ansietat al pacient que ho pateix. Inicialment s'ha de descartar afectació vascular i posteriorment es pot iniciar tractament especialitzat.

Cames cansades
Possibles formes de presentació de la Insuficiència Venosa Crònica o mal retorn venós. Habitualment cal fer una exploració ecodoppler.

Cames inflades
Edema o retenció de líquid a les cames, pot ser una forma de presentació de la Insuficiència Venosa Crònica o mal retorn venós, però també pot obeir a altres causes centrals (cor, ronyo..) que caldrà esbrinar. Habitualment cal fer una exploració ecodoppler.

Flebitis del turista o viatger
Trombosi venosa superficial o profunda propiciat per una immobilització prolongada de les cames ocasionat freqüentment pels viatges llargs superiors a 4 h.

Trombosi venosa
Profunda. És la formació d'un coàgul de sang en una vena profunda de la nostre anatomia, s'associa a immobilitzacions prolongades com poden ser malalties i sobretot postoperatoris, tot i que poden haver altres causes que el seu metge investigarà; Precisa d'un diagnòstic i estudi especialitzat immediat per instaurar el tractament adequat i evitar la complicació més temuda: l'Embolisme Pulmonar.
Superficial. Cordó venós superficial, envermellit i dolorós inicialment, que és provocat per la formació d'un trombe o coàgul de sang en una vena superficial normal o varicosa, cal fer un seguiment especialitzat per evitar la seva progressió cap a les venes profundes.

Torna...